Ideaalse koolituse retsept

võib olla üsna erinev sõltuvalt koolituse eesmärgist, teemast ja inimestest. Me ei tea ühte ainsat ideaalse koolituse retsepti, kuid hea koolituse tegemiseks vajalikke tingimusi tunneme me hästi.
01

Isu - koolitusvajadus

Hea koolituse eelduseks on läbimõeldud koolitusvajadus ja sellest lähtuvad eesmärgid.
02

Lähtumine osalejast

Koolitus peab olema seotud osaleja igapäeva kogemuste ja eluga. Selleks on vaja tunda osalejate tausta, ootusi ja tegevuse eripära.
03

Mitmekesised ja tasakaalus maitsed

Hea koolitus pakub tegevust nii mõistusele kui tunnetele. Kinnitab osaleja senist tegevust, teadvustab arenguvõimalusi ja julgustab proovima uut.

Meie peamised koolitusteemad

Organisatsiooni DNA ja areng
Organisatsiooni kultuur ja väärtused
Organisatsiooni disain ja töökorraldus
Strateegiline juhtimine
Muudatuste juhtimine
Kvaliteedijuhtimine
Töökorraldus ja efektiivsus
Tulemusjuhtimise rakendamine  
Õppiv organisatsioon ja teadmusjuhtimine
Juhtide arendamine
Spetsialistist juhiks - uute juhtide koolitus
Eestvedamine ja motiveerimine
Koosolekute juhtimine
Arenguvestlus
Tulemusjuhtimine
Rasked vestlused
Mõjus kommunikatsioon
Meeskonna kujundamine
Tagasiside - kriitika ja tunnustamine
Juhi isiksus & väärtused & juhtimisstiil
Koolitused meeskondadele
Strateegiaseminar
Tulemusjuhtimine
Kvaliteedi seminar
Töökorralduse seminar
Motivatsiooni seminar
Meeskonnatöö tõhustamine

Koolitusportfell

Suurem osa meie koolitusi valmib projektipõhise tellimustööna lähtudes kliendi soovidest ja osalejate koolitusvajadusest. Siiski on aja jooksul väljakujunenud mõned valmislahendused kindlatel teemadel. Sellised koolitusprogrammid sobivad tihti kohandamiseks vastavalt kliendi eripärale ja ootustele.
© 2018 Innovatiivne Arengupartner